Thread: Olympus Sashiko Embroidery Floss

$3.50
$3.50

Olympus Sashiko thread, 22 yd skein. 100% cotton, 20m.