Thread: Olympus Sashiko Embroidery Floss

$3.00
$3.00

Olympus Sashiko thread, 22 yd skein. 100% cotton, 20m.